Kodosa | Maatschappelijk betrokken

Met de oprichting van Kodosa was er direct een duidelijke visie: Goede Doelen steunen! Dat betekent dat van elke verkoop via de webwinkel een bijdrage naar de goede doelen gaat. Een stuk maatschappelijke betrokkenheid. Iets wat essentieel is in iedere maatschappij. Om ook volgende generaties een toekomst te bieden in een fijne samenleving.

Maar waar staat ‘maatschappelijk betrokken’ eigenlijk voor? Er wordt simpelweg mee bedoeld dat er een positieve verbondenheid is met de samenleving.

7 voorbeelden

• Waarden en normen erkennen/hanteren
• Solidariteit (gevoel van verbondenheid met hulpbehoevenden)
• Respect/ Verdraagzaamheid naar anderen en omgeving
• Politiek geïnteresseerd/ actief
• Vrijwilligerswerk
• Donateur zijn/ goede doelen steunen
• Spaarzaamheid /Duurzaamheid

Actief en passief maatschappelijk betrokken zijn.

Dat kan op veel verschillende manieren actief worden vorm gegeven. Maar ook passief kan dat naar voren komen, in keuzes die gemaakt worden en in gedragingen. Ook bij weinig financiële middelen valt er maatschappelijk veel bij te dragen. Bijvoorbeeld door ‘oude’ spullen een nieuwe kans te geven zodat ze kunnen worden hergebruikt. Dat kan door ze zelf aan te passen of op te knappen. Uiteraard is weg geven óf door verkopen (bijvoorbeeld online of op een rommelmarkt) ook een mooie mogelijkheid. Wat de één niet meer gebruikt kan voor een ander van veel waarde zijn!
Vandaar dat wij ook in deze categorie producten aanbieden.De door ons aangeboden producten zijn altijd in zeer goede staat. Wij zijn daarin zeer kritisch.
(Kodosa | Nieuwe kans)
Tegenwoordig hebben veel mensen/gezinnen een druk bezette agenda, maar ook dan kan je prima maatschappelijk betrokken ‘bezig’ zijn.
Het volgende artikel (op een boeiende website!) geeft praktisch en duidelijk voorbeelden van hoe eenvoudig het is om maatschappelijke betrokkenheid vorm te geven. [Het kan wel…]

Maatschappelijke betrokkenheid in de maatschappij.

Om de 9 jaar wordt er een Groot Europees Sociologisch Onderzoek gedaan. Volgens het onderzoek van 2012 blijken Nederlanders nog behoorlijk solidair en maatschappelijk betrokken te zijn. Het lijkt er op dat dat bij het volgende onderzoek zal zijn toegenomen.
Burgers blijken sociaal en maatschappelijk steeds kritischer.
Binnen gemeenten en bij ondernemingen wordt steeds nauwlettender gekeken naar de maatschappelijke bijdrage.

Ook jongeren blijken kritischer dan voorheen, en dat neemt zelfs toe. In een artikel van het Sociologie Magazine wordt onder andere het volgende geschreven: “Het uit zich ook in de groeiende maatschappelijke betrokkenheid van jongeren, van wie juist werd gedacht dat ze zich niet meer verantwoordelijk voelen voor de samenleving: zij zijn vaker donateur, doen meer vrijwilligerswerk en tonen zich vaker politiek actief dan voorheen.”
[Het hele artikel]

Met de uitspraak “De jeugd heeft de toekomst” in gedachte, is dat een fijn toekomstbeeld!
Wat het assortiment betreft wil ook Kodosa in dat toekomstbeeld een positieve bijdrage hebben.
(Kodosa | Bewust assortiment)

Het aanbod in deze webwinkel is gebaseerd op duurzaamheid. Dat betekent producten van eerlijke materialen zoals glas, hout, metaal en steen.
Alle geproduceerd met als uitgangspunt een lange levensduur. Bewust niet gericht op ‘lokkertjes’ en impulsaankopen. Wij vinden het dus ook fijn wanneer elke aankoop een overdachte, bewuste keuze is. Dat het een waardevolle aankoop is!
De berg afval die wij met z’n allen produceren is tenslotte al groot genoeg.