Herroepingsrecht | Recht van Retour

Je hebt het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.
Na de annulering heb je nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen.
Het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten wordt gecrediteerd. Indien slechts een deel van de order wordt geretourneerd zullen we uitsluitend de geretourneerde producten crediteren exclusief verzendkosten van levering. Een retouretiket wordt kosteloos door ons voor je aangemaakt.

Een retourzending is altijd jammer maar ook dat willen wij voor onze klanten zo soepel en duidelijk mogelijk laten verlopen.

Vandaar dat wij je verzoeken dit te melden via mail aan: info@kodosa.nl

Of als u besteld heeft na 14 februari 2021 op: https://kodosa.shipping-portal.com/rp/

Met vermelding van de volgende gegevens:
* Gebruik van herroepingsrecht
* Ordernummer
* Factuurnummer

* Artikel nummer (wanneer er meerdere artikelen via de order zijn geleverd)
* Bestel en ontvangst datum
* Naam en adres
* Eventueel de reden van retourzending (niet verplicht)

Wanneer wij deze van je ontvangen hebben zullen wij daar een bevestiging van sturen.
Vervolgens laten wij je weten hoe je de retourprocedure af kunt ronden.

Samenvatting van rechten en plichten bij herroepingsrecht / recht van retour
1. De bedenktijd/zichttermijn gaat in op de dag nadat je het product hebt ontvangen of dat dit door een door jou  vooraf aangewezen derde in ontvangst is genomen; of:
a. als je in één bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop je, of een door jou aangewezen ander -niet de vervoerder- het laatste product heeft ontvangen.
Wij mogen, wanneer wij je hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over hebben geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop je of een door jou aangewezen ander -niet de vervoerder- de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
2. Gedurende de bedenktijd mag je de overeenkomst ontbinden (zie verder omschreven in: Ontbinding door herroeping, hoe u dit kunt doen).
3. Tijdens de bedenktijd moet je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Dat betekent dat je het product alleen uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te beoordelen of je het product wilt houden. Indien je van jouw herroepingsrecht gebruik maakt, stuur je het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en nette  verpakking naar ons terug.
Wij informeren je hoe je dit kan doen.
4. Als je gebruik maakt van het  herroepingsrecht, betaalt je zelf de kosten van terugzending.
5. Alle overige kosten die je al hebt betaald, inclusief leveringskosten, betalen wij zo spoedig mogelijk terug. Maar uiterlijk binnen 14 dagen, geteld vanaf de dag nadat je de herroeping hebt gemeld.
Wanneer wij het product niet zelf komen afhalen, mogen wij wachten met terugbetalen totdat het product weer retour is ontvangen. Wanneer het product onbeschadigd is betalen wij binnen 7 dagen de hier boven genoemde kosten terug. Bij beschadiging aan het product, of onnodige verpakkingsschade, mogen wij dat verrekenen met het aan jou terug te betalen bedrag.

Uitsluiting herroepingsrecht / recht van retour
Soms heb je geen herroepingsrecht. Het gaat om:
Volgens jouw specificaties vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Ontbinding door herroeping
1. Je kunt de overeenkomst kosteloos ontbinden binnen de bedenktijd en ook als je de bestelling nog niet hebt ontvangen
2. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht moet je de herroeping aan ons melden.
3. Als wij de melding van herroeping voor jou op elektronische wijze mogelijk maken, sturen wij na ontvangst zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.
4. Wij mogen je naar de reden van de herroeping vragen, maar je hoeft deze niet te geven.
5. Je moet het product zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 2 bedoelde melding, aan ons terugsturen, of overhandigen aan (een gemachtigde van) ons. Dit hoeft niet als wij hebben aangeboden het product zelf af te halen. Je hebt de terugstuurtermijn in elk geval
in acht genomen als je het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
6. Je stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou.
8. Je betaalt zelf de rechtstreekse kosten van het terugsturen van het product.
9. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel (voor zover technisch mogelijk) welke is gebruikt voor de aankoop. Indien nodig overleggen wij met je via welk andere betaalmethode wij de terugbetaling kunnen doen.
De terugbetaling is voor jou kosteloos.

Dit is ook terug te lezen in de Algemene Voorwaarden.