Herroepingsrecht | Recht van Retour

Je hebt het recht de bestelling tot 14 dagen, ingaande op de dag van bezorging, zonder opgave van reden te annuleren.
Na de annulering heb je nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen.
Het orderbedrag inclusief verzendkosten wordt terug betaald wanneer wij de retourzending correct en onbeschadigd ontvangen hebben.
Indien slechts een deel van de order wordt geretourneerd zullen we uitsluitend de geretourneerde producten crediteren exclusief verzendkosten van levering.
Een retouretiket wordt kosteloos door ons voor je aangemaakt voor verzending met PostNL.

Een retourzending is altijd jammer maar ook dat willen we zo soepel en duidelijk mogelijk laten verlopen.
Het aanmelden van een retour gaat eenvoudig via  Service na verkoop | Retourneren

Samenvatting van rechten en plichten bij herroepingsrecht / recht van retour

1. De bedenktijd/zichttermijn gaat in op de dag dat de bestelling is ontvangen of dat dit door een door jou vooraf aangewezen derde in ontvangst is genomen; of:
a. als je in één bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop je, of een door jou aangewezen ander -niet de vervoerder- het laatste product heeft ontvangen.
Wij mogen, wanneer wij je hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over hebben geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop je of een door jou aangewezen ander -niet de vervoerder- de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
2. Gedurende de bedenktijd mag je de overeenkomst ontbinden (zie verder omschreven in: Ontbinding door herroeping, hoe u dit kunt doen).
3. Tijdens de bedenktijd moet je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Dat betekent dat je het product alleen uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te beoordelen of je het product wilt houden. Indien je van jouw herroepingsrecht gebruik maakt, stuur je het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en nette  verpakking naar ons terug.
Wij informeren je hoe je dit kan doen.
4. Alle overige kosten die je al hebt betaald, inclusief leveringskosten, betalen wij zo spoedig mogelijk terug. Maar uiterlijk binnen 14 dagen, geteld vanaf de dag nadat je de herroeping hebt gemeld.
Wanneer wij het product niet zelf komen afhalen, mogen wij wachten met terugbetalen totdat het product weer retour is ontvangen. Wanneer het product onbeschadigd is betalen wij binnen 10 werkdagen de hier boven genoemde kosten terug. Bij beschadiging aan het product, of onnodige verpakkingsschade, mogen wij dat verrekenen met het aan jou terug te betalen bedrag.

Uitsluiting herroepingsrecht / recht van retour

Soms heb je geen herroepingsrecht. Het gaat om:
Volgens jouw specificaties vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Ontbinding door herroeping

1. Je kunt de overeenkomst kosteloos ontbinden binnen de bedenktijd (14 dagen, ingaande op de dag van bezorging) maar ook als je de bestelling nog niet hebt ontvangen
2. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht moet je de herroeping aan ons melden.
3. Als wij de melding van herroeping voor jou op elektronische wijze mogelijk maken, sturen wij na ontvangst zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.
4. Wij mogen je naar de reden van de herroeping vragen, maar je hoeft deze niet te geven.
5. Je moet het product zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen, volgend op de in lid 2 bedoelde melding, aan ons terugsturen, of overhandigen aan (een gemachtigde van) ons.
Dit hoeft niet als wij hebben aangeboden het product zelf af te halen. Je hebt de terugstuurtermijn in elk geval

in acht genomen als je het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
6. Je stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou.
8. Je betaalt zelf de rechtstreekse kosten van het terugsturen van het product.
9. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel (voor zover technisch mogelijk) welke is gebruikt voor de aankoop. Indien nodig overleggen wij met je via welk andere betaalmethode wij de terugbetaling kunnen doen.
De terugbetaling is voor jou kosteloos.

Dit is ook terug te lezen in de Algemene Voorwaarden.